Pintoksen jäähdytyssaneeraus malliesimerkki yhteistyöstä

8.1.2024

Onnistunut projekti alkaa onnistuneesta ja yhteistyössä asiakkaan kanssa tehdystä suunnittelusta. Huolellinen suunnittelu puolestaan mahdollistaa aikataulussa pysymisen ja vaatii ammattitaitoa niin suunnittelijoilta kuin työnjohdolta. Malliesimerkki onnistuneesta suunnittelusta toteutukseen on Vesi-Lammelan Pintokselle toteuttama tuotantolinjojen jäähdytyssaneeraus.

Pintoksen oli investoitava muiden investointien lisäksi jäähdytyssaneeraukseen toimintavarmuuden takaamiseksi.

Euralainen Pintos Oy on investoinut merkittävästi uuteen konekantaan mm. uusimalla raudoiteverkkojen hitsauslinjan sekä pystyttämällä kylmävalssauslinjaston. Lähtökohtana jäähdytyssaneeraukselle oli investointien myötä linjastojen lämpökuorman kasvaminen entisestään edellisten järjestelmien lämpöjen ollessa jo maksimirajoilla.

- Jäähdytyssaneeraukseen oli pakko investoida, koska halusimme varmuutta investointien toimivuuteen. Saneeraus oli osa laajaa investointiohjelmaamme, Pintoksen valmistuspäällikkö Tommi Kuusisto kertoo.

Kuusisto otti yhteyttä Vesi-Lammelaan, minkä jälkeen alettiin yhdessä tehdä suunnitelmaa ja kartoitusta järjestelmälle.

- Päädyimme vapaajäähdytykseen kahdella uudella vedenjäähdyttimellä tuotantovarmuuden takaamiseksi. Näin mahdollistetaan myös se, ettei talvella jäähdytystä tarvitse muodostaa kompressorilla ja kesällä hellejaksoina toinen laitteisto toimii varajärjestelmänä. Vapaajäähdytys sopii myös Pintoksen vastuullisuusstrategiaan, kertoo Vesi-Lammelan toimitusjohtaja Matti Lammela.

Näkymä Pintoksen takapihalta ennen uusien laitteistojen asennusta.
Jäähdytysjärjestelmä valmiina.

Uusi käyttöön vanhan toimiessa rinnalla

Suunnittelun jälkeen siirryttiin aikataulutukseen ja töiden ositukseen. Tärkeää oli, ettei saneeraus tulisi häiritsemään tai katkaisemaan Pintoksen tuotantoa missään vaiheessa.

- Teimme työt osasto kerrallaan. Samanaikaisesti teimme putkimuutoksia, kun Pintoksella tehtiin linjastomuutoksia. Projekti oli meidän kannaltamme erittäin haastava tarkan aikataulutuksen sekä tuotannon ja tuotantolinjojen muutosten joukossa toimimisen vuoksi, Lammela kertaa.

Pintoksen tuotanto ei kärsinyt uuden järjestelmän rakentamisesta vaan tuotanto pysyi koko ajan käynnissä hyvästä aikataulutuksesta ja suunnittelusta johtuen.

Suurin ja aikataulullisesti haasteellisin osuus oli, kun vanha jäähdytyslaitteisto poistettiin ja uusi otettiin käyttöön ilman tuotannon keskeyttämistä.

- Tässä onnistuimme, kun rakensimme uuden järjestelmän osittain valmiiksi vanhan rinnalle. Yhtenä päivänä putket sitten kiinnitettiin uuteen laitteeseen. Uuden laitteiston jo toimiessa saimme lisättyä hiljalleen jäähdytettäviä osia järjestelmään mukaan. Lammela sanoo.

- Tuotanto ei juurikaan kärsinyt, kun uusi järjestelmä pystyttiin rakentamaan vanhan toimiessa ohessa. Uuden käyttöönotto sujui hyvin mutta se piti tehdä hallitusti. Kaikkiaan saneerausprojekti sujui meidän näkökulmastamme hyvin. Paikallinen toimija oli joustava ja työmaalla säilyi työrauha kaikilla, kun kummankin talon väki otti toistensa tekemiset huomioon. Tahdonkin kiittää työmaalla työskennellyttä Vesi-Lammelan henkilökuntaa, kiittelee Tommi Kuusisto.

- Tämä on malliesimerkki yhteistyössä toteutetusta projektista. Meillä on ollut ehdottoman hyvät keskusteluvälit koko ajan Pintoksen suuntaan, jatkaa Matti Lammela.

Samassa yhteydessä tuotantohalliin lisättiin ilmaverhopuhaltimet, joilla saadaan estettyä kylmän ilman sisäänpääsy.
Vapaajäähdytys kahdella uudella vedenjäähdyttimellä mahdollistaa, ettei talvella jäähdytystä tarvitse muodostaa kompressorilla ja kesällä hellejaksoina toinen laitteisto toimii varajärjestelmänä.

Mistä on kyse?

  • Toteutettu jäähdytysvesilaitos on nykyaikainen suljetun kierron järjestelmä
  • Ekologisempi vaihtoehto jäähdytystehon lisäämiseksi, kun invertteriohjatut kompressorit hoitavat jäähdytyksen omalla ohjauksella tarvetta tarkkaillen ja sähköä säästäen
  • Energiatehokas jäähdytystapa, jossa ulkoilman viileyttä käytetään jäähdytystarkoitukseen