Palvelumme

LVI-Urakointi ja suunnittelu

LVI-urakointi putkistoihin tai ilmanvaihtojärjestelmiin on ollut yrityksemme toimenkuvassa mukana alusta asti.

Urakointia on käytännössä kahden tyyppistä. Joskus tilaaja lähettää valmiit suunnitelmat, joiden pohjalta laaditaan kustannusarvio. Joskus taas edessä on pelkkä tyhjä tila, johon tehdään suunnitelma.

LVI-urakointi nykypäivänä on kokonaisuuksien tekemistä, kokonaisurakointia. Puhutaan kokonaisvastuullisesta rakentamisesta, joissa urakointi on oleellinen osa. Asiakkainamme ovat isot rakennusliikkeet, julkinen sektori, teollisuus ja tietysti myös yksityiset tahot. Oleellista on se, että toimitaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kysymys on kokonaisvaltaisesta palvelusta – urakat pystytään tekemään suunnittelulla tai ilman ja tarvittaessa mukaan voidaan liittää myös LVI-automaatio yhteistyökumppaniverkoston kautta. LVI-suunnittelu käsittää koko kohteen putkisto- ja ilmanvaihtosuunnittelun kustannustehokkaasti, kestävästi ja käyttötarkoituksiin sopien.

Kysy lisää

Ilmanvaihto, säädöt ja puhdistukset

Teemme kokonaisvaltaisia ilmanvaihtolaitteistojen säätöjä, huoltoja ja puhdistuksia.

Puhdistus pitää sisällään tietysti myös kanavanuohoukset. Myös ilmanvaihtoasennukset ovat oleellinen osa toimintaa samoin kuin säännöllinen huolto. Asiakkaista suurimpia ovat teollisuus, julkinen sektori ja rakennusliikkeet.

Yksityistaloihin tehdään nykyisin enenevässä määrin ilmanvaihtojärjestelmiä, jotka tietysti myös puhdistetaan, säädetään ja huolletaan meidän kauttamme. Tänään käydään läpi 90-luvun rakennuksia - niiden ilmanvaihto mitataan ja varmistetaan, että ilmastointi on kunnossa, jotta sieltä ei leviä mitään epäpuhtauksia.

Kantavia teemoja alalla ovat ilmanvaihdon laadun tarkastus ja energiatehokkuus. Suodattimet vaihdetaan käyttötarpeen ja -määrän mukaan mahdollisesti jopa useamman kerran vuodessa. Julkisella sektorilla ja teollisuudessa ymmärretään hyvin, että laitteistot kannattaa pitää kunnossa. Omakotitaloasukkaiden kannattaisi ehkä tarkistuttaa järjestelmät useamminkin, jotta vältyttäisiin ongelmilta. Työ tehdään avaimet käteen periaatteella eli ensin mitataan ja tarkastetaan, sen jälkeen suunnitellaan päivitys ja puhdistus ja lopulta tehdään varsinainen työ.

Kysy lisää

Lämmitys, vesi ja viemäröinti

Lämmitys, vesi ja viemäröinti sisältyvät kaikki tarjoamaamme kokonaisurakointiin.

Nykyisin ei tehdä enää pelkkää lämmitystä, vesijohtoa tai viemäriä, vaan koko paketti hoidetaan kuntoon yhdellä kertaa. Vesipuolella tehdään omakotitaloihin tänään paljon käyttövesiremontteja. Lämmityspuoleen kuuluvat myös modernimmat lämmitysmuodot eli ilmalämpöpumppujen, ilma-vesilämpöpumppujen, poistoilmalämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen asennukset. Erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on monia. Asiakkaan kanssa käydään aina yhdessä läpi, mikä ratkaisu toimisi hänen tapauksessaan parhaiten ja samalla myös kustannustehokkaasti. Tarvittaessa tarkastetaan myös viemärisverkoston kunto ajanmukaisilla laitteilla ja tehdään sen jälkeen ratkaisu siitä, pitääkö korjata ja jos pitää, mikä on toimivin keino.

Jätevesiuudistus tuo meidänkin työhömme omat haasteensa. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä katsotaan, tarvitaanko mahdollisesti harmaavesisuodattimia, imeytyskenttää tai panospuhdistamoa. Suuri osa ihmisistä on tässä asiassa erittäin aktiivisia ja uusia säädöksiä halutaan noudattaa. Pyhäjärvi aiheuttaa Euran talousalueella jäteveden käsittelyyn tietysti jätevesiratkaisuihin omat erityisvaatimuksensa. Meidän kauttamme saadaan tehtyä myös ajan tasalla olevat jätevesisuunnitelmat.

Kysy lisää

Jäähdytys, lämpöpumput ja kylmälaiteasennus

Kylmälaitteiden asennus ja huolto ovat yksi vahvuuksistamme.

Lämpöpumppujen asennukset ja huolto ovat lisänneet töitä varsinkin yksityisellä puolella viiden viimeisen vuoden aikana. Tälläkin sektorilla tehdään ensin kartoitus ja suunnitelmat, jotta jäähdytyksen tarpeet saataisiin mitoitettua tilan mukaan. Toimistot ja teollisuuden laitetilat tarvitsevat tietysti erilaiset ratkaisut kuin omakotitalot.

Ilmalämpöpumppu on pienempiin kiinteistöihin hyvä lämmityksen lisä, jolla pystyy kesäisin myös jäähdyttämään. Se on kustannustehokas ratkaisu, jos ei halua sijoittaa lämmitykseen kymmeniä tuhansia euroja. Ilmalämpöpumppu toimii erityisen hyvin suoran sähkölämmityksen kanssa. Nykyisin niitä asennetaan paljon myös jäähdytyskäyttöön. Asuinmukavuus nousee aivan uudelle tasolle, kun tila saadaan viilennettyä helposti ja nopeasti. Tässäkin mielessä kysymys on kustannustehokkaasta ratkaisusta. Ilmalämpöpumput, kuten lämpöpumput yleensäkin pitää tietysti myös huollattaa säännöllisesti. Nyrkkisääntö on, että laitteen toiminta pitäisi tarkastaa kerran vuodessa. Meidän kauttamme järjestyvät niin suunnittelu, asennukset kuin huoltokin. Jäähdytykseen löytyy vaihtoehtoja vapaajäähdytyksestä kylmäaineita käyttäviin järjestelmiin.

Huollamme kaikki laitteet merkistä riippumatta, on kysymys sitten kylmiökoneista, lämpöpumpuista, vakioilmastoinneista, vedenjäähdyttimistä, atk-palvelintiloista, höyrystimistä tai vaikkapa puhallinkonvektoreista.

Kysy lisää

LVI-eristykset

Kauttamme järjestyvät kaikkien lvi-järjestelmien eristykset pienistä omakotitaloista teollisuuden isompiin tarpeisiin asti.

Säännöllisesti toteutetaan niin lämpöerityksiä, paloerityksiä kuin jäähdytysputkienkin eristyksiä. Toimenkuvaamme kuuluvat myös talotekniikan, putkistojen ja ilmanvaihtojärjestelmien eritykset sekä pellitykset. Suomen kaltaisen pohjoisen maan ilmasto-olosuhteissa eristyksistä kannattaa huolehtia, jotta vältyttäisiin turhilta kustannuksilta laitteistojen hajotessa. Kysymys on tarkasta ja huolella tehtävästä työtä, joka kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Hyvin toteutettu eristys on myös merkittävä energiansäästökeino. Meiltä löytyvät tietysti kaikki yleisesti käytetyt vaihtoehdot. Erityspellitykset tehdään poikkeuksetta aina mittatilaustyönä – tässäkin tärkeää on huolellinen suunnittelu.

Kysy lisää

Asennukset ja huollot

Huolehdimme kokonaisvaltaisesti myös kaikkien LVI-laitteiden asennuksesta ja huollosta ja kaiken saa kätevästi yhden oven takaa avaimet käteen -periaatteella.

LVI-ala ei poikkea siinä mielessä muista rakennustekniikan aloista, että meidänkin alallamme huolto kannattaa tehdä säännöllisesti vahinkojen välttämiseksi. Huolto on yksinkertaisesti niitä asioita, joista ei kannata lähteä säästämään. LVI-laitteet ja -järjestelmät kannattaa käydä pääsääntöisesti läpi kerran vuodessa ja samalla suositellaan myös niiden huoltamista, vaikka aina ei olisikaan mitään huollettavaa. Hyvin toteutettu ammattilaisten tekemä huolto on aina edullisempi vaihtoehto kuin rikkoutuneiden laitteistojen ja koneiden korjaaminen tai vaihtaminen uusiin.

Ammattilaisiin kannattaa luottaa myös mahdollisten vakuutuksiin liittyvien reklamaatioiden takia. Jos asennuksissa tai huolloissa ilmenee ongelmia, eivät vakuutusyhtiöt suhtaudu välttämättä kovinkaan ymmärtävästi itse toteutettuihin ratkaisuihin. Jos työt kuitenkin haluaa tehdä itse, kannattaa ainakin järjestelmien tarkastus hoitaa ammattilaisten kautta. Meidän kauttamme järjestyvät myös kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston- ja ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavien työnjohtajien palvelut sekä asianmukaiset tarkastukset.

Kysy lisää


Katso videoita palveluistamme tästä.

Käynnissä olevat työmaat ››